Hakkında

Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü’nün misyonu engelli öğrencilerin evrensel ve insan haklarına ilişkin değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme ve uygulama yapma haklarının gözetilmesi, engellerine rağmen toplumsal, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü’nün vizyonu, herkesin yerleşke içerisinde yer alan tüm mekanlar da, hizmetlere ve bilgi kaynaklarına erişebilmesini sağlamaktır.